Historie 't Vrijthof Libre

Biljartvereniging ‘t Vrijthof, een stukje historie

door Theo van der Heijden

De biljartvereniging ’t Vrijthof is opgericht in 1934 in het café de Woudgalm van Franciscus (Cis) Smetsers aan de Rijkesluisstraat in Oirschot. Het was toen ook crisistijd. De mensen hadden het in die tijd niet zo gemakkelijk. Ook in de Kempen niet. Men had wel behoefte aan contacten, en zondag’s hun vertier zochten in de plaatselijke café’s, al was de pastoor het daarmee niet altijd mee eens. Er werd gekaart (een boompje katten) en gebiljart, vaak om een borreltje. Het was een gezelligheidsclubje. De alleroudste bewoners uit de Oirschotse biljartliefhebbers zullen ongetwijfeld de namen uit die tijd nog wel herinneren.

In de Woudgalm

Foto: In de Woudgalm

Achter de tap de kastelein Franciscus Smetsers (Cis)
Naast hem zijn echtgenote
Marie van Stralen
Staande: Jan van Haaren
En Jan Smetsers.

Aan tafel links met bril Sjef Smits ( de Slager )
Met hoed/pijp Dorus Berk
en Fons Coppelmans

Aan de kaarttafel achter
Nol van Straten
Marte Smetsers
Met hoed Willem Kerkhof
en Piet van Gestel

 

Het eerste bestuur bestond uit: voorzitter Cornelis Nouwens, Secretaris Frans Versteegen, penningmeester Harrie de Bresser. Ondersteunend lid als fabrikant was Cees Verhouden voor de financiële nood. Zij waren het die de eerste stappen zetten in het organiserende biljarten in de Woudgalm.

Na de oorlog duurt het even voordat er weer een onderlinge competitie gespeeld kan worden.

In 1950 werd de grote animator Janus Louwers als voorzitter gekozen. Naast het biljarten werd er destijds veel aandacht besteed aan uitwisselingen met plaatselijke café’s uit de buurt Elshof, Princee, Oud Brabant of naar Hotel café de Zwaan. In Spoordonk in café’s ’t Jantje en Boterbloem. 

Nieuwe Locatie

Maar nadat Cis Smetsers met zijn gezin in 1954 naar de Molenstraat 6 verhuisde, en het voormalige woonhuis van Anna Peeters-Verhoeven (Anna den Does) werd omgebouwd tot café. Tegenover was het boterkerkje. Als de boeven vroeger 1463-1566 gevrijwaard waren van arrestatie, kregen zij daar vrij-hof en zo kreeg het café de naam ’t Vrijthof. Deze naam is daarna gekoppeld aan de vereniging.
In 1978 gaat Jan en Dien Smetsers het cafe voortzetten. En ontstond mede door de aanpassingen en verbouwingen een prachtige biljartaccommodatie. Er komen drie prachtige wedstrijdtafels, en de vereniging sluit zich met twee teams aan bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB). 

En kwam de vereniging tot grote bloei, het geen resulteerde in een steeds stijgend ledenbestand.

1982

 

In 1982 sluit 't Vrijthof zich aan bij het District De Kempen 

De eerste twee teams bestonden uit de volgende spelers 

C1 team: Janus van de Loo, Piet Machielsen, Piet van den Tillaar

C2 team: Frans Smetsers, Henk Kuipers Martein Driessen en Rinus van der Sande.

 

 

 

 

Accommodatie voor vele activiteiten.

Café 't VrijthofIn café ‘Vrijthof aan de Molenstraat 6 staan Frans en Petrie Smetsers-Smulders al sinds 1994 als uitbater in de zaak. Dat er niet alleen biljarten is wat de klok slaat bewijst het feit dat ook de volgende   verenigingen in ’t Vrijthof gevestigd zijn De dartsport met vijf dartsbanen. Verder is de handboog vereniging Aurora er thuis, en heeft de vogel vereniging en de Gilde haar thuisbasis.                                                   

Biljartvereniging ’t Vrijthof kan terugzien op een rijke historie, zoals het 75-jarig bestaan in 2009. Is al ruim 30 jaar actief in de biljartcompetitie K.N.B.B. district Kempenland in spelsoort Libre, verdeeld in diverse klasse en men kan ook deelnemen aan de Persoonlijke Kampioenschappen (PK’s).

Onder de bezielend't Vrijthof Libree leiding van het bestuur organiseerde men al vanaf 1947 het Kampioenschap van Oirschot. Ook worden er district, regio en zelfs Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd in ons clublokaal. Kortom de vereniging bruist van activiteiten. Ook kunnen de leden hun prestaties optimaliseren om extra trainingen te volgen. Daarnaast kan elk lid wel of geen KNBB lidmaatschap aan de onderlinge competitie deelnemen.

De vereniging heeft in haar bestaan ook Nationale Kampioenen voortgebracht in verschillende klasse. U kunt dus biljarten in KNBB competitieverband, in de onderlinge competitie, of bij de Bond Kempische Recreanten Biljartverenigingen (BKRB) het houdt in ieder geval de geest scherp. 
Geïnteresseerd geraakt? De keuze is aan U! Kom eens binnen of vraag vrijblijvend informatie aan.